A3D Guitar Scales - Toonladders op gitaar


Ik heb voor mezelf een Flash applicatie gebouwd die toonladders op een gitaar hals toont. Niet dat er verder niets bruikbaars te vinden is maar had zo mijn eigen idee over wat ik zou willen en heb het dus zelf maar gebouwd. Ik denk dat dit wel eens een heel erg handige tool zou kunnen zijn voor iemand die zich in toonladders (in combinatie met verschillende stemmingen) interesseert. Maar ik heb hem eigenlijk gewoon voor eigen gebruik gemaakt. Als iemand denkt deze tool te kunnen gebruiken: ga je gang, hij staat online.


Hier onder een lijstje van wat de applicatie doet/kan:

 • Alle toonsoorten tonen en vergelijken op gitaar hals.
 • Vele toonladders tonen en vergelijken op gitaar hals
 • Grafisch stem mechanisme voor gitaar ingebouwd - om het effect van je "gitaar anders stemmen" t.o.v.. de toonladders te kunnen zien.
 • Toont twee verschillende toonladders op (twee onder elkaar liggende) gitaar halzen. Handig om twee toonladders met elkaar te kunnen vergelijken.
 • NIEUW: Akkoorden - Tonen van de meest voorkomende akkoorden (op de gitaarhals).
 • Open A3D Guitar Scales in een nieuw venster

3D Uitlaatsystemen model - Flash app

Ik heb voor Axces een Flash applicatie gebouwd die bedoeld is om op een virtuele manier onderdelen in een uitlaatsysteem te vinden. Verder is de applicatie te zien als een index-pagina / etalage voor de "uitlaatsysteem en emissie webshop" van Axces.

 

 • Start de applicatie.   
 • Wijs een onderdeel aan met de muisaanwijzer op het 3d model van het uitlaatsysteem en er zal een tooltip of een pop-up venster verschijnen met meer extra informatie over het gekozen onderdeel.
 • Een klik met de muisknop brengt u daarna direct naar de product pagina (in de uitlaatsystemen webshop) van het gekozen item/onderdeel.

Muziekant: Door mij gespeelde (eigen) Muziek

Mijn muziek op Soundcoud:

Module Positie in een Joomla 2.5 Template vinden

In Joomla 2.5 kun je de module posities van de betreffende template vinden via de "Template Manager". Eerst moet je de functie aanzetten onder "options" (picto rechts boven de lijst). Daarna kun je via de "Templates tab" d.m.v. de "preview link" (naast de afbeelding van de template waarvan je de posities wilt bekijken) de module posities bekijken.

Uitlaatsystemen Webshop - Webwinkel voor Axces

Voor Axces (met behulp van Magento) een webwinkel gebouwd voor uitlaatsystemen. Inmiddels is de business to business (B2B) versie online en in gebruik genomen.

Axces

Axces is een snel groeiend bedrijf gevestigd in mijn woorplaats Tholen, dat zich voornamelijk bezig houd met het fabriceren van industriële uitlaat systemen. Axces is vooral werkzaam in/voor de scheepvaart. Naast uitlaat systemen is er ook een aparte bv die zich bezig houd met het fabriceren en plaatsen van industriële schoorstenen en een voor Emissie.

Joomla 2.5 - ‬Trash Manager - Vuilnisbak legen

In Joomla 1.5 de vuilnisbak (trash) worden geleegd via Menus -> Menu Trash and Content -> Article Trash. In Joomla 2.5, is dit veranderd en krijg je toegang tot de vuilnisbakken (trash) via de filters.

 

Nadat je artikelen of menu items in de vuilnisbak hebt geplaatst, ga je nu naar de lijstweergave (van artiekelen of menu's) en kies je in de Status filter (recht boven de lijst) voor "Trashed". Er verschijnd nu een lijst met items die zich in de vuilnisbak bevinden.

 

Selecteer de items die je echt wilt verwijderen en klik de "Empty Trash knop"

 

Subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’ (NOx reductie)

Rotterdams havengebied investeert 6,2 miljoen euro in schonere binnenvaart

Binnenvaartschippers die frequent in het Rotterdamse havengebied varen, kunnen vanaf 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de NOx  uitstoot van hun schip verminderen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren stellen hiervoor 6,2 miljoen euro beschikbaar. De behaalde NOx reductie moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de regio verbetert.

 

Scheepvaart en de NOx en fijnstof uitstoot

Ongeveer een kwart(25%) van de NOx-concentratie en circa 13 procent van de fijnstofconcentratie in het Rotterdamse havengebied is afkomstig van  de daar  rond varende schepen.

 

SCR-katalysator, dual fuel en LNG bedrijf

Binnenvaartondernemers met frequent werk in en om  het Rotterdamse havengebied kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Maatregelen die substantieel de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, komen in aanmerking voor subsidie. Bij aanschaf van NOx reducerende techniek zoals een SCR katalysator of ombouw naar (deels)LNG brandstof bedrijf kunnen aanschaf, onderhouds- en verbruikskosten worden gesubsidieerd. Meer informatie over de regeling vind u op www.noxvrij.nl.
 

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

De subsidieregeling is onderdeel van het regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, een van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door schoner verkeer en een schonere industrie.

 

Ontvang nu geld voor NOx reductie - Axces helpt u graag bij het vinden van een passende oplossing

Indien u interesse heeft om een SCR katalysator te plaatsen om een nog groenere binnenvaart in de Rotterdamse regio te bewerkstelligen? Neem contact op met Axces te Tholen. Wij bekijken graag met u en uw motorservice partner of inbouwwerf  naar de mogelijkheden. Ook ondersteunen we u in de aanvraag voor gebruikmaking van deze regeling. Axces heeft met de IDENOx RA demper-katalysator vele maatwerkoplossingen beschikbaar voor nagenoeg ieder type binnenvaart schip.

Nuttige Links - Extra info

AXCES - online

 

Flyer -  Subsidie NOx

Formulieren:

INFO

 

 

Magento B2B Prijs (€0.00) en add to cart knop verbergen

In een Magento (shop) project was het nodig om (naast de standaard functionaliteit) een Business-to-Business methode in te bouwen. In het B2B geval moest dan een “prijsopgave”/offerte kunnen worden aangevraagd. Verder zouden er producenten in komen waarbij de prijs (€0.00) en de “Add to Cart knop” verborgen zouden moeten worden als de prijs 0 Euro zou zijn. Hier onder mijn oplossing.


Cart2Quote Module voor Magento

Om te beginnen heb ik (de gratis versie) van de cart2Quote module geïnstalleerd. Hiermee is het mogelijk om een offerte aanvraag te doen. uit dat formulier heb ik de prijs simpel verwijderd.

Daarna heb ik met behulp van de template help functie alle .HTML bestanden opgezocht waarin de prijs en de Ad toe art knop voorkwamen. in deze bestanden heb ik boven in (onder de andere gedefineerde variabelen) de volgende lijn php code toegevoegd:

$_taxHelper  = $this->helper('tax');

Vervolgens de stukjes code die de prijs en/of de Ad toe art knop laten zien opgezocht en er met de onderstaande code voor gezocht dat deze code alleen wordt uitgevoerd als de prijs niet 0 Is.

<?php if($_taxHelper->getPrice($_product, $_product->getPrice()) != 0): ?>
/* Code die niet moet worden uitgevoerd als de prijs 0 (Euro) is...*/
<?php else: ?>
/* Eventuele nieuwe code die alleen moet worden uitgevoerd als de prijs 0 (Euro) is...*/
<?php endif; ?>

swapDepth in AS3.0

In ActionScript 3.0 kun je de diepte (z-order) van twee MovieClips aanpassen met: swapChildren(mc1, mc2) en/of: swapChildrenAt(diepte van mc1, diepte van mc2). Of zet de diepte d.m.v. setChildIndex:

// loop through to create three mc's on stage
for (var i:int = 0; i <3; i++) {
var myColor:ColorTransform = new ColorTransform();
myColor.color = (Math.random() * 0xFFFFFF);
var mc:MovieClip = new MyMC();
mc.x = ((i * 80) + mc.width);
mc.y = 100;
mc.id = i;
mc.name = "b"+i;
mc.transform.colorTransform = myColor;
mc.buttonMode = true;
mc.addEventListener (MouseEvent.MOUSE_OVER, swapDepths);
holder_mc.addChild (mc);
}

function swapDepths (e:MouseEvent):void {
var mc:MovieClip;
mc = e.target.parent;
trace (mc.id);
holder_mc.setChildIndex (holder_mc.getChildByName("b"+mc.id), (holder_mc.numChildren - 1));
}

Nieuwe website - axces.eu

Voor Axces heb ik een nieuwe website gebouwd - axces.eu. Een Joomla website over emissie technologieën.

 

Mindmeister - Mind map

 • Een hele handige (gratis) Mindmap webtool, die ik zeer regelmatig gebruik, is te vinden en te gebruiken op mindmeister.com

Basis Flash project - AS3.0

Ik heb voor mezelf een basis Flash (10) project gemaakt wat ik later wil gaan hergebruiken voor volgende Flash projecten. Hoewel voor eigen gebruik gebakken, is een ieder vrij dit project te downloaden en (op eigen risico) te gebruiken. De Flash applicatie is opgezet met ActionScript3.0 classen in een ARP achtige opzet. Er zitten een paar basis functies ingebouwd zoals een preloader, tooltip, een basis knop en een focus op de Flash movie bij mouseOver. Ook in de deploy map zijn alle basis componenten aanwezig. 

Axces

Sinds het begin van dit jaar (2012) werk ik, als web ontwikkelaar, op contract basis voor Axces. Axces is een snel groeiend bedrijf gevestigd in mijn woorplaats Tholen, dat zich voornamelijk bezig houd met het fabriceren van industriële uitlaat systemen. Axces is vooral werkzaam in/voor de scheepvaart. Naast uitlaat systemen is er ook een aparte bv die zich bezig houd met het fabriceren en plaatsen van industriële schoorstenen.

Axces.com

Het eerste wat ik voor Axces heb gedaan is het bouwen van een nieuwe website voor/op axces.com. Daarna komt nog een webwinkel, forum, knowledgebase en een aparte nieuwe website voor de nieuwe bv die zich bezig gaat houden met emission technology. Kortom (op het moment van schrijven) nog werk zat.

Magento - info

Hier in deze topic wat praktische zaken m.b.t Magento (Webwinkel). Deze topic zal regelmatig worden geupdate.

Content blokken

 • Pad naar Magento "content blokken" ( .phtml bestanden - te bewerken als php ): app/design/frontend/base/default/template
 • Pad naar callout content blokken: app/design/frontend/base/default/template/callouts

Callouts

 • Pad naar callout content blokken: app/design/frontend/base/default/template/callouts
 • Pad naar callout foto's: skin/frontend/default/default/images/media/col_left_callout.jpg (/col_right_callout.jpg)

Basis Layout bestanden

 • Pad naar Magento "basis Layout (.xml) bestanden": app/design/frontend/base/default/layout
 • Pad naar Magento templates (.phtml bestanden): (shop_url)/app/design/frontend/base/default/template/ - Als voorbeeld: Pad naar top menu template: (shop_url)/app/design/frontend/base/default/template/page/html/topmenu.phtml

Om te kunnen zien welke templates er aangeroepen worden voor een bepaalde pagina kun je in de admin sectie van Magento de “template pad hints” aanzetten:

 • Ga naar de admin en navigeer naar System > Configuration
 • Selecteer je winkel (store) in de dropdown (links boven)
 • Nadat de pagina is herladen selecteer de “Developers” tab en selecteer “Yes” voor “Template Path Hints” In Debug tab. 
 • Opslaan en ga terug naar de voorkant (website) van je winkel

DataBase Gegevens

 • De database gegevens voor Magento staan in het .xml bestand "local.xml". Deze is te vinden in de map (magento_url)/app/etc

WordPress Weblog

WordPress is een opensource weblog C.M.S. waarmee je snel en simpel je eigen weblog (op je eigen site) kunt opzetten.

cedTag